42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja komornicza – Przyczepa Stopexim

Licytacja komornicza w dniu 18-12-2018 Przyczepa Stopexim Sygnatura sprawy BG Km 1020/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2018 r., o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania Przyczepa STOPEXIM VIN SZ93TT5A101WS1036 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00 nr rej. EL040HX *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 – wskazując sygnaturę sprawy BGKm 1020/18  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu...

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa – Licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński Informacja o licytacji komorniczej w dniu 14-12-2018   Kancelaria Komornicza w Łodzi 90-361 Łódź ul.Piotrkowska 276 tel. 42 682 30 77 e-mail: lodz.gorczynski@komornik.pl www.lodz-komornik.pl Sygnatura sprawy BG Km 336/18 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w sprawach Km 336/18; Km 266/18; Km 271/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2018 r., o godz. 09:00 w lokalu: 91-803 Łódź, ul. Marynarska 52/2  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania 1. Mitsubishi 3000GT Nr. Rej. EL9889N, JA3XE74C6NY030138 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00 zł Rok prod. 1992, Auto uszkodzone wnętrze ogołocone, Kolor niebieski. 2. Rower damka kolor różowy 1 [szt.] 300,00 **) 225,00 zł 3. Rower górski TREXSTAR CRUZZERO 1 [szt.] 500,00 **) 375,00 zł *) cena za sztukę Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy BGKm 336/18  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie...

Komornik Łódź Widzew – Obwieszczenie o licytacji w dniu 17-12-2018

Licytacja komornicza Zduńska Wola Przedmiotem licytacji jest rower, wiosło treningowe i opony Nokian   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński Kancelaria Komornicza w Łodzi 90-361 Łódź ul.Piotrkowska 276 tel. 42 682 30 77 e-mail: lodz.gorczynski@komornik.pl | www.lodz-komornik.pl Sygnatura sprawy BG Km 673/18  Obwieszczenie o licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2018 r. o godz. 10:00 w lokalu: 98-220 Zduńska Wola, ul. Graniczna 16  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania 1. Rower damski VERA (ok. 5 lat) 1 [szt.] 400,00zł 300,00 zł 2. Wiosło treningowe stacjonarne Reebok 1 [szt.] 400,00zł 300,00 zł 3. Zestaw 4 opon Nokian Line SUV 215/65 R16 1 [szt.] 1 000,00zł *) 750,00 zł *) cena za sztukę Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, na konto komornika : ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy BG Km 673/18, lub osobiście w kancelarii Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice...

Licytacja – lady chłodnicze i regały sklepowe

Licytacja komornicza w dniu 28-11-2018 Lada chłodnia i regały sklepowe z licytacji komorniczej Sygnatura sprawy BG Km 1507/17 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2018 r., o godz. 09:00 w lokalu: 90-615 Łódź, Plac Barlickiego 5/box 19 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania 1. Lada chłodnicza Mawi WCH 16/6 2003 r. Nr fabr. 0554A1, 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00 zł 2. Regał sklepowy, paździerz, ukośne półki, 3 [szt.] 150,00*)**) 112,50 zł 3. Regał sklepowy, poziome półki, paździerz. 2 [szt.] 150,00*)**) 112,50 zł *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 należy wskazać sygnaturę sprawy BGKm 1507/17  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza...

Piła panelowa – licytacja w dniu 15-11-2018 Łódź

Maszyna stolarska – piła panelowa Holzma Licytacja komornicza w dniu 15-11-2018 w Łodzi Sygnatura sprawy BG Km 473/18 Obwieszczenie o licytacji komorniczej Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2018 r., o godz. 09:00 w lokalu: 91-204 Łódź, ul. Traktorowa 128 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Przedmiot wystawiony na licytację komorniczą Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania Piła Panelowa Holzma Optimat HPP350/43/43, 2013 r., nr 0-240-06-9345. 1 [szt.] 160 000,00 **) 120 000,00 zł Piła panelowa Holzma – parametry Licytacja komornicza dnia 15-11-2018 Cena wywołania – 120.000 zł *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 należy wskazać sygnaturę sprawy BGKm 473/18  Rękojmia Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Kto nie może brać udziału w licytacji komorniczej W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał...

Urządzenia wuklanizacyjne – licytacja komornicza

Urządzenia do zakładu wulkanizacyjnego z licytacji komorniczej Wyważarka, kompresor, urządzenie do geometrii i zdejmowania opon   Sygnatura sprawy BG Km 1511/17 Obwieszczenie o licytacji komorniczej – urządzenia wulkanizacyjne Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2018 r. o godz. 12:00 w lokalu: 93-176 Łódź, ul. Suwalska 24 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Przedmioty wystawione na licytację Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania 1. Urządzenie do geometrii kół Precyzja rok prod. 1997 r ; nr fab. 138; uszkodzone 1 [szt.] 1 500,00zł **) 1 125,00zł 2. Wyważarka do kół Golden 1043 1 [szt.] 2 000,00zł **) 1 500,00zł 3. Urządzenie do zdejmowania opon OLA półautomat, rok prod. 2011 r, 200 kg; nr ser. 033/11 1 [szt.] 2 000,00zł **) 1 500,00zł 4. Kompresor Stanley B 350/10/100T; 100 L; 2,2kW 1 [szt.] 300,00zł **) 225,00zł *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy BGKm 1511/17 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja...