42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Poszukiwanie majątku dłużnika

 

Komornik w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego posiada szereg uprawnień i narzędzi umożliwiających skuteczne poszukiwanie majątku dłużnika.

Kancelaria Komornika Sądowego B. Górczyńskiego współpracuje z licencjonowanym biurem detektywistycznym. Korzysta z pomocy wykwalifikowanych firm zajmujących się transportem. Poprzez agencję ochrony skutecznie zabezpiecza zajęte mienie. Nadzoruje publiczne licytacje komornicze.

Komornik dysponuje pełną funkcjonalnością w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU) oraz dostępem do ogólnopolskich baz danych takich jak:

  • Internetowy system OGNIVO służący do odnajdywania ukrytych rachunków bankowych dłużników
  • Centralny Rejestr Ubezpieczonych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Internetowy system geodezyjny
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • dane ze zbioru PESEL
  • elektroniczne księgi wieczyste
  • ogólnopolska Baza Danych Ksiąg Wieczystych
  • Krajowy Rejestr Sądowy
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

E-Sąd

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) – pozwala kompleksowo obsługiwać sprawy prowadzone przez e-Sąd, umożliwia dostęp do wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej

 

Poszukiwanie rachunków bankowych

Internetowy system OGNIVO – elektroniczny system służący do odnajdywania ukrytych rachunków bankowych dłużników.

 

Poszukiwanie źródeł dochodu dłużnika

Elektroniczne zapytanie do ZUS (PUE) – daje możliwość szybkiego uzyskania informacji na temat źródeł dochodów dłużnika i miejsca zatrudnienia co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG – rozszerzony dostęp do informacji zawartych w CEIDG, umożliwia pozyskanie informacji o dłużniku takich jak numer PESEL dłużnika czy adresy dłużnika. Komornik posiada dostęp do informacji niedostępnych dla normalnych użytkowników, którzy nie są funkcjonariuszami publicznymi

 

Krajowy Rejestr Sądowy

Dostęp do zasobów KRS – elektroniczny dostęp do KRS-ONLINE umożliwia pozyskanie danych o wszystkich podmiotach gospodarczych obejmowanych przez Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzonych przez nie działalnościach gospodarczych oraz powiązaniach z innymi podmiotami

 

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Elektroniczne Księgi Wieczyste – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić aktualną treść Ksiąg Wieczystych nieruchomości, uzyskać informacje na temat własności lokalu, działki, gruntu rolnego

 

Poszukiwanie nieruchomości dłużnika

Elektroniczna Wyszukiwarka Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (CDBKW) – umożliwia wyszukiwanie nieruchomości dłużników na terenie całej RP

 

Poszukiwanie pojazdów dłużnika

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców uprawnia do pozyskania informacji o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach

 

Licytacje komornicze

Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej (www.licytacje.komornik.pl) – ogólnopolska baza aktualnych licytacji komorniczych, w której publikowane są wszystkie obwieszczenia o licytacjach komorniczych w całej Polsce. Umożliwia wyszukiwanie licytacji wg kryterium lokalizacji, rodzaju przedmiotu licytacji oraz daty

 

Baza aktów prawnych

LEXIS – elektroniczna baza aktualnych aktów prawnych zawierająca przepisy wszystkich dziedzin prawa i orzeczenia sądowe, umożliwia sprawne wyszukiwanie przepisów prawnych