Witamy na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Widzewa w Łodzi Bartłomieja Górczyńskiego

Kancelaria Komornika Sądowego Bartłomieja Górczyńskiego rozpoczęła swą działalność w 2011 roku, z chwilą uprawomocnienia się decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu Bartłomieja Górczyńskiego na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi. Obszarem działania kancelarii jest teren właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi. Jednakże wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem prowadzenia egzekucji z nieruchomości. W związku z powyższym Komornik Sądowy dla Łodzi Widzewa Bartłomiej Górczyński może prowadzić postępowania egzekucyjne na terenie całego kraju.

Wolność to prawo czynienia wszystkiego, co nie jest zabronione - Monteskiuszkodeks waga i młotek sędziowski