42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Obwieszczenie o licytacji komorniczej ruchomości

Obwieszczenie o licytacji komorniczej ruchomości

Przedmioty licytacji: samochód Opel Astra, TV Samsung, odtwarzacz CD/DVD z zestawem głośników, tablet Samsung

Sygnatura BG Km 165/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2018 r., o godz. 13:30 w lokalu: 93-105 Łódź, ul. Grabowa 15/11 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

 

1. Samochód osobowy Opel Astra, rok prod. 1996 1 [szt.] 900,00 **) 675,00 zł

nr rej. EL814CC, VIN W0L000056T5086294, kolor beżowy / kremowy

2. TV Samsung 37′ LE 37R72B, 1 [szt.] 300,00 **) 225,00 zł

3. Odtwarzacz CD/DVD Pioneer XV-DV 323, 1 [szt.] 250,00 **) 187,50 zł

4. Zestaw głośników Pioneer 5+1 B-DV 323, 1 [szt.] 150,00 **) 112,50 zł

5. Samsung Galaxy Tab S4 SM-T235. 1 [szt.] 300,00 **) 225,00 zł

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

należy wskazać sygnaturę sprawy BGKm 165/16 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji PDF