42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Maszyny szwalnicze – licytacja komornicza dnia 29-04-2019

Licytacja komornicza maszyn szwalniczych

Stebnówki, overlocki, prasowalnice, paskarki z licytacji

 

Sygnatura sprawy Km 861/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2019 r., o godz. 09:00 w lokalu:

Łódź, ul. Kuźnicka 12

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania

1. TV Sharp LCD LC-43CFE5100E, A+, 1 [szt.] 300,00 **) 225,00 zł
2. TV LG 32LN575S-ZE, 1 [szt.] 200,00 **) 150,00 zł
3. Sony Playstation 3 serial 02-Z7445842-1344804-CECH-4004C, 1 [szt.] 100,00 **) 75,00 zł
4. Stebnówka dwuigłowa JUKI LH-3178 , +stół i silnik, 1 [szt.] 2 200,00 **) 1 650,00 zł
5. Stębnówka jednoigłowa Juki DDL-5550N-1 +stół i silnik, 1 [szt.] 500,00 **) 375,00 zł
6. Overlock Brother FB-N210-W020-25-H3F +stół i silnik, 1 [szt.] 1 400,00 **) 1 050,00 zł
7. Stębnówka jednoigłowa Juki DDL-5550N +stół i silnik, 3 [szt.] 500,00*)**) 375,00 zł
8. Prasowalnica Necchi SP-17 +stół i silnik, 1 [szt.] 300,00 **) 225,00 zł
9. Paskarka KANSAI SPECIAL KS 744216M +stół i silnik, 1 [szt.] 800,00 **) 600,00 zł
10. Overlock Juki MO 2504 +stół i silnik, 1 [szt.] 1 200,00 **) 900,00 zł
11. Maszyna drabinkowa MF 890 JUKI +stół i silnik, 1 [szt.] 1 300,00 **) 975,00 zł
12. Overlock Yamato DCZ 368A-D2 +stół i silnik, 1 [szt.] 1 300,00 **) 975,00 zł
13. Ryglówka JUKI LK 1853 +stół i silnik, 1 [szt.] 2 200,00 **) 1 650,00 zł
14. Maszyna drabinkowa Brother FD3-B252-051-3 +stół i silnik, 1 [szt.] 2 200,00 **) 1 650,00 zł
15. Stebnówka JUKI DDL-5550 +stół i silnik, 1 [szt.] 500,00 **) 375,00 zł
16. Overlock Juki MO 3600 +stół i silnik, 1 [szt.] 1 400,00 **) 1 050,00 zł
17. Stebnówka Brother DB2-B755-3A +stół i silnik. 1 [szt.] 500,00 **) 375,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy Km 861/16

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji PDF