42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Obwieszczenie o licytacji komorniczej ruchomości

Sygnatura sprawy GKm 298/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-08-2022 r., o godz. 10:00 w lokalu:

Dawny „DOMEX” Pawilon handlowy, Ip.,

93-208 Łódź, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 50

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

!!! UWAGA LICYTOWANE PRZEDMIOTY SĄ POWYSTAWOWE, NIEUŻYWANE !!!


| Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania |

 1. Chłodziarko-zamrażarka Bosch KGM 33KLEAE,
  inox, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 600,00 PLN **) 1 200,00 PLN
 2. Chłodziarko-zamrażarka Samsung RB 30J3000SA,
  inox, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 750,00 PLN **) 1 312,50 PLN
 3. Chłodziarko-zamrażarka BEKO CNA340I20W,
  biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 450,00 PLN **) 1 087,50 PLN
 4. Chłodziarko-zamrażarka Whirlpool W57111EW.
  biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 975,00 PLN
 5. Chłodziarko-zamrażarka Amica FK2995-2FT,
  biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 500,00 PLN **) 1 125,00 PLN
 6. Chłodziarko-zamrażarka BEKO RCSA 300K30SN,
  inox, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 975,00 PLN
 7. Chłodziarko-zamrażarka Sharp SJBA051TXW1-EU,
  biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 450,00 PLN **) 1 087,50 PLN
 8. Chłodziarko-zamrażarka BEKO RCSK339M205,
  inox, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 975,00 PLN
 9. Chłodziarko-zamrażarka Gorenje RK6191AW,
  biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 975,00 PLN
 10. Chłodziarko-zamrażarka Gorenje RK 6191ES4,
  inox, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 400,00 PLN **) 1 050,00 PLN
 11. Chłodziarko-zamrażarka BEKO RCSK310M20W,
  biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 975,00 PLN
 12. Chłodziarko-zamrażarka BEKO CNA295K30XPN,
  inox, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 600,00 PLN **) 1 200,00 PLN
 13. Chłodziarko-zamrażarka BEKO CSA270K20XP,
  inox, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 975,00 PLN
 14. Chłodziarko-zamrażarka Whirlpool BLF5121W,
  biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 100,00 PLN **) 825,00 PLN
 15. Chłodziarko-zamrażarka Kernau KFRC,
  17153.1 IX, inox, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 975,00 PLN
 16. Chłodziarko-zamrażarka Kernau KFRC1815NFX,
  inox, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 500,00 PLN **) 1 125,00 PLN
 17. Chłodziarko-zamrażarka Kernau, KFRC 1815.1 NFW, biała,
  powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 400,00 PLN **) 1 050,00 PLN
 18. Chłodziarko-zamrażarka Kernau KFRC,
  1515.1 W, biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 100,00 PLN **) 825,00 PLN
 19. Chłodziarko-zamrażarka Kernau KFRC,
  15153 NFW, biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 975,00 PLN
 20. Chłodziarko-zamrażarka BEKO,
  RCSA 240M20W biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 900,00 PLN
 21. Chłodziarko-zamrażarka Kernau,
  KFRT 14152W, biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 000,00 PLN **) 750,00 PLN
 22. Chłodziarko-zamrażarka Amica FK244.4X,
  inox, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 900,00 PLN
 23. Chłodziarko-zamrażarka BEKO RCSA225K21W,
  biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 900,00 PLN
 24. Chłodziarko-zamrażarka Amica FK 244.4,
  biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 900,00 PLN
 25. Chłodziarko-zamrażarka Amica FK 1815.4L,
  biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 900,00 PLN
 26. Chłodziarko-zamrażarka Kernau KFRC,
  1315.1 LFW, biała, powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 100,00 PLN **) 825,00 PLN
 27. Pralka Amica TAW 6123 LSW, biała,
  powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 900,00 PLN
 28. Pralka Ariston AQS73D29EU/B biała,
  powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 550,00 PLN **) 1 162,50 PLN
 29. Pralka Ariston AQS 73F09EU biała,
  powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 400,00 PLN **) 1 050,00 PLN
 30. Pralka Bosch WAJ24065PL biała,
  powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 500,00 PLN **) 1 125,00 PLN
 31. Pralka Indesit BWSA 7125WEU biała,
  powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 975,00 PLN
 32. Pralka Gorenje W1E60S3/PL biała,
  powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 900,00 PLN
 33. Pralka CANDY CS4 1262D3/1-S biała,
  powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 100,00 PLN **) 825,00 PLN
 34. Pralka Whirlpool FWSF61052WPL biała,
  powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 900,00 PLN
 35. Pralka BEKO WRE 7512XWWE biała,
  powystawowa, nieużywana. 1 [szt.] 1 100,00 PLN **) 825,00 PLN

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy GKm 298/20

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z art. 871 k.p.c.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 k.p.c.).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński