42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja komornicza sprzętu komputerowego

Sprzęt komputerowy z licytacji komorniczej

Obwieszczenie o licytacji sprzętu komputerowego w dniu 08-09-2017

Sygnatura sprawy BG Km 1186/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2017r. o godz. 10:00 w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 23 w Kancelarii Adwokackiej Florczak Keller i Wspólnicy Sp.j. odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Laptop ASUS F4NOCV211262157+ ładowarka 1 [szt.] 400,00 **) 300,00
2. Jednostka centralna HP, czarna obudowa HP Compaq DX2420, Microtowar 1 [szt.] 900,00 **) 675,00
D2420MIE5200/160 hgm/1T/16RD POL, X13-04660
3. Monitor AOC LCD, serial no: ABHEB9A000509, 21,5 cala+ kabel 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
4. Jednostka centralna ZALMAN 20552EA001130 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
5. Jednostka centralna Compaq serial no: C2C9447H9V, czarna obudowa 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
6. Monitor Compaq CQ1859S, CNT93847X + kable 3 szt. 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
7. Monitor Compaq CQ1859S, 1859s+ 2 kabla 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
8. Jednostka centralna Compaq serial no:CZC9447HBY+kabel 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
9. Monitor AOC FEBDAHA 032015+2kable 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
10. Laptop Acer eMachines EL 1850 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
11. Jednostka centralna MODECOM WNFBT-QVHCB-PYCCC-DDF8B-K73H3 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
12. Jednostka centralna Logic, kol. czarny TCYQX-KFWQ4-YG4MG-CT6XY-786F7+KABEL 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
13. Jednostka centralna Logic, kol. czarny BPMP7-4YBXX-3PKCP-28H7X-MX863 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
14. Monitor AOC FEBDAHA0311961 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
15. Serwer (jednostka centralna) CZ 131700G8 ASSY SUPER MIDAS CHASSIS HP PIN 674814-001 1 [szt.] 800,00 **) 600,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BG Km 1186/16

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor Komorniczy Ewelina Zarenkiewicz

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Licytacja komornicza sprzętu komputerowego PDF