42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Zegarki, narzędzia, rower i urządzenia kuchenne z licytacji komorniczej

Licytacja komornicza w dniu 15-01-2019

Zegarki RADO i Maurice Lacroix, narzędzia Bosch i Karcher, rower, urządzenia kuchenne

Sygnatura sprawy BG Km 1384/18

Obwieszczenie o licytacji komorniczej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2019 r., o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Zegarek oznaczony logo Rado Swiss 152.0332.3; Rado 53372, Titanium Kolor czarny 1 [szt.] 1 800,00 **) 1 350,00 zł
2. Zegarek opisany logo Rado Esenza 964.0491.3; 27608189, Kolor miedziany, 1 [szt.] 800,00 **) 600,00 zł
3. Zegarek opisany logo Maurice Lacroix 89691; 2911 Stainless Steel, pudełko pasek skórzany 1 [szt.] 800,00 **) 600,00 zł
4. Zegarek opisany logo Maurice Lacroix 47495; 27070, pasek skórzany, 1 [szt.] 600,00 **) 450,00 zł
5. Wiertarka Bosch PSB 500RE, 1 [szt.] 100,00 **) 75,00 zł
6. Komplet wierteł Bosch X34, 1 [szt.] 30,00 **) 22,50 zł
7. Karcher FP 303 „Froterka”, 1 [szt.] 300,00 **) 225,00 zł
8. Dmuchawa elektryczna Flymo Garden VAC 2500 W Turbo Husovarna AB 56182, 1 [szt.] 100,00 **) 75,00 zł
9. Rower Damski Giant TERRAGO F9X9077 Kolor Biały, 1 [szt.] 600,00 **) 450,00 zł
10. KARCHER Myjka ciśnieniowa S/N 026455, 1 [szt.] 400,00 **) 300,00 zł
11. Drabina aluminiowa 3-elementy Typ Corda 3×7 szczebli, 1 [szt.] 200,00 **) 150,00 zł
12. Komplet HARMAN/KARDON jed. cent.+1 sub.+gł. cent.+dvd+4 gł.st. HKTS210 SUB/230, Kolor czarny 1 [szt.] 600,00 **) 450,00 zł
13. Thermomix Vorwerk uszkodzona pokrywa 1 [szt.] 1 800,00 **) 1 350,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BGKm 1384/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

Obwieszczenie o licytacji komorniczej PDF