42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Wyposażenie kuchni restauracji – licytacja komornicza

Licytacja komornicza w dniu 04-03-2019

Przedmiot licytacji: wyposażenie kuchni restauracji, sali weselnej

 

Sygnatura sprawy Km 1549/18

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

w sprawach KM 1549/18 oraz KM 1757/18. 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2019 r., o godz. 14:00 w lokalu:

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Niesięcin 37 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. TV SONY BRAVIA KDL-50W656A, 1 [szt.] 600,00 **) 450,00 zł
2. TV Samsung UE 40EH5000, 1 [szt.] 400,00 **) 300,00 zł
3. Chłodziarko-Zamrażarka LG, 1 [szt.] 700,00 **) 525,00 zł
4. Stolik na kółkach z kwasówki, wózek, 2 [szt.] 300,00*)**) 225,00 zł
5. Zamrażarka BEKO zamykana od góry, 1 [szt.] 800,00 **) 600,00 zł
6. Zamrażarka Whirlpool zamykana od góry, 1 [szt.] 500,00 **) 375,00 zł
7. Stół z kwasówki 2,5 m z półką, 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00 zł
8. Zlew z kwasówki stojący, kran wiszący, 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00 zł
9. Stół z kwasówki 1,5 m, 1 [szt.] 800,00 **) 600,00 zł
10. Krajalnica Berkol 800 S nr 5053196, 1 [szt.] 1 400,00 **) 1 050,00 zł
11. Stół z kwasówki narożny, 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00 zł
12. Stół z kwasówki 1 m,. 1 [szt.] 700,00 **) 525,00 zł
13. Patelnia gazowa Zanussi, kwasówka 295012, 1 [szt.] 3 600,00 **) 2 700,00 zł
14. Kuchnia gazowa z piekarnikiem FALCON, kwasówka, 6-palników, 1 [szt.] 4 500,00 **) 3 375,00 zł
15. Palnik gazowy, 2 [szt.] 500,00*)**) 375,00 zł
16. Piec konwekcyjny Henny Penny 400V 9,6 kW, serial LS0061E,09561, podstawa z kwasówki, 1997 rok, 1 [szt.] 25 000,00 **) 18 750,00 zł
17. Zgrzewarka do pakowania próżniowego, DUNIFORM, 1 [szt.] 2 500,00 **) 1 875,00 zł
18. Zmywarka, kwasówka, Winterhaller. 1 [szt.] 10 000,00 **) 7 500,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

należy wskazać sygnaturę sprawy Km 1549/18 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Licytacja komornicza – obwieszczenie PDF