42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Wyposażenie AGD i RTV: telefon Samsung S7 Edge, TV Sony, lodówka Samsung

Wyposażenie AGD i RTV

Licytacja komornicza: telefon Samsung S7 Edge, TV Sony, lodówka Samsung

 

Sygnatura sprawy BG Kmp 2/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2018 r. o godz. 10:00 w lokalu Starowa Góra, Piecowa 11 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości (wyposażenie agd i rtv) składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Telefon Samsung S7 Edge imei 3599480794746968/01; ok. 0,5 roku 1 [szt.] 1 400,00 **) 1 050,00 zł
2. TV Sony Bravia 40″, ok 4 lata 1 [szt.] 800,00 **) 600,00 zł
3. Lodówka Samsung Side by Side kostkarka+dozownik do wody, kolor czarny, ok 2 lata 1 [szt.] 3 000,00 **) 2 250,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BGKmp 2/17

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji PDF