42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Obwieszczenie o licytacji ruchomości BG Km 1162/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji komorniczej w sprawie BG Km 1162/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2017r. o godz. 10:00 w lokalu: 92-005 Łódź, ul. Turnie 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Stolik na giętych nogach 1 [szt.] 700,00 **) 350,00
2. Stół, drewniane nogi, blat z płyty meblowej, ok. 10 lat 1 [szt.] 700,00 **) 350,00
3. Krzesło tapicerowane, kol. brąz i beż, ok. 10 lat 6 [szt.] 200,00*)**) 100,00
4. Witryna, 2 szafki przeszklone, 2 szafki pełne, ok. 10 lat 1 [szt.] 800,00 **) 400,00
5. Witryna narożna, uszkodzona, ok. 10 lat 1 [szt.] 500,00 **) 250,00
6. Lustro w ramie meblowej 1 [szt.] 600,00 **) 300,00
7. TV Toshiba Regza 32AV703G 1 [szt.] 400,00 **) 200,00
8. Pralka Whirlpool AWE 6730-P, ok 5 lat 1 [szt.] 500,00 **) 250,00
9. Lodówka LG No Frost 2 komory, kol. biały 1 [szt.] 400,00 **) 200,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BG Km 1162/16

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Zastępca Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Ewelina Zarenkiewicz

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Pobierz obwieszczenie o licytacji PDF