42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Nissan Qashqai – licytacja komornicza

Licytacja komornicza w dniu 31-12-2018

Nissan Qashqai za cenę wywołania 22.500 zł

 

Sygnatura sprawy BG Km 1761/18

Obwieszczenie o licytacji samochodu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-12-2018 r., o godz. 12:00

P.H.U. „AUTO-MRÓZ” MIROSŁAW MRÓZ 93-578 Łódź ul. Wróblewskiego Walerego 3/5 PARKING STRZEŻONY 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania

Samochód osobowy Nissan Qashqai | Kolor Czerwony | 1 [szt.] | 30 000,00 **) | 22 500,00 zł
Nr rejestracyjny EL 3F463, Nr VIN SJNFDNJ10U1264318, poj., moc 1995,00 cm3; 110 kW, Przebieg 220 084 km.

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 – wskazując sygnaturę sprawy BGKm 1761/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. 

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Licytacja samochodu obwieszczenie PDF