42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Meble, telewizory i kino domowe z licytacji

Komornik Łódź Widzew B.Górczyński

Licytacja komornicza mebli, telewizorów i kina domowego w dniu 04-10-2017

Sygnatura sprawy BG Km 1001/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2017 r. o godz. 12:00 w lokalu: 99-100 Łask, ul. Władysława Broniewskiego 26 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. TV Samsung 32″ 1 [szt.] 400,00 **) 300,00
2. Laptop HP 255 G3, serial:CND5136CGS +zasilacz, ok 10 lat 1 [szt.] 50,00 **) 37,50
3. TV LG 42PJ350, ok 10 lat 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
4. TV Samsung PLASMA PS42A410C1 ok 10lat 1 [szt.] 150,00 **) 112,50
5. Kino domowe LG, 5 głośników +1 głośnik niskotonowy, ok 10 lat 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
6. Komoda kol. wiśna, 2 szafki po bokach, 3 szuflady 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00
7. Komoda z witryną przeszkloną, kol. wiśnia 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00
8. Lodówko-zamrażarka Whirlpool kol. srebrny, ok. 2 lat 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00
9. Komoda kol. wiśnia, stojąca w korytarzu 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BG Km 1001/16

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor Komorniczy Ewelina Zarenkiewicz

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji ruchomości PDF