42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Maszyny stolarskie z licytacji komorniczej

Obwieszczenie o licytacji komorniczej – maszyny stolarskie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński

Sygnatura sprawy BG Km 167/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2018 r. o godz. 09:00 w lokalu:

91-204 Łódź, ul. Traktorowa 128 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Wiertarka wielowrzecionowa BIESSE TECHNO 1990 R. Nr ser. 200/90 1 [szt.] 10 000,00 **) 7 500,00
2. Maszyna Frezarka GOMAD DFDA-2 1980 r., Nr 4364 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00
3. Frezarka GOMAD DFDA5 nr 6170 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00
4. Piła REMA nr 5589, TYP: DMMA 35/5 1983 R., Nr 022116 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00
5. Oklejarka do obrzeży IMA, 1999 r., AVM/K/i/G80/7LL/R3 nr 8L/3387 1 [szt.] 3 000,00 **) 2 250,00
6. Wiertarka Wielowrzecionowa GOMAD DCWGW-27, nr 107, 1988 r. 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00
7. Wiertarka Wielowrzecionowa GOMAD DCWGW27, 1970 r., nr 151 1 [szt.] 800,00 **) 600,00
8. Wózek do transportu drewna 35 [szt.] 100,00*)**) 75,00
9. Szlifierka taśmowa szerokość ok. 3,5 m. 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00
10. Szlifierka taśmowa SAFO DLJA nr 724/87 symbol 107-001-2-05-7, 1987 R. 1 [szt.] 1 200,00 **) 900,00
11. Szlifierka tarczowa dwuwarstwowa SAFO DZTA nr 2092, 1980 R. 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00
12. Wiertarka stacjonarna PEMAL LWLA-25 7413, 1982 R. 1 [szt.] 800,00 **) 600,00
13. Wiertarka stołowa ZREMB WS-151 1984 r., nr fabr. 706 1 [szt.] 800,00 **) 600,00
14. Wózek widłowy JHC, CPQD35M, RW 11A Numer 0808L6474, 2008 R., 3,5 T, LPG 1 [szt.] 10 000,00 **) 7 500,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

należy wskazać sygnaturę sprawy BGKm 167/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

Zastępca Komornika Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Przyjęcia interesantów: pn- pt: 8-16 ( tylko wpłaty ), przyjęcia interesantów wtorki 10-17
W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: BG Km 167/18.

 

Pobierz obwieszczenie o licytacji PDF