42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Maszyny budowlane i drogowe – licytacja komornicza w dniu 05-04-2019

Licytacja komornicza maszyn budowlanych i drogowych

Licytacja w dniu 05-04-2019 w Łodzi

Sygnatura sprawy Km 250/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 r. o godz. 10:00

93-232 Łódź ul. Lodowa 110

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania

1. Spawarka KEMPII + butla, 323 r., 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00 zł
2. Spawarka KEMPII + butla, 253 r., 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00 zł
3. Agregat prądotwórczy FH 7001 r., 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00 zł
4. Piła Spalinowa do betonu ZIPER, 12560718, MODEL: ZIBTS 350, 1 [szt.] 600,00 **) 450,00 zł
5. Piła do betonu ZIPER, ZI-BES 350Y, 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00 zł
6. Zagęszczarka Skoczek BS 60-2i Wacer, 1 [szt.] 3 000,00 **) 2 250,00 zł
7. Agregat Stanley 7500W kolor żółty, 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00 zł
8. Samochód DAF EL 299PA TYP: FADCF85, Nr VIN: XLRAD85MC7E758501, rok prod. 2007, poj. 12902 cm3, 51/100 udziału w ruchomości,1 [szt.] 51 000,00 **) 38 250,00 zł
9. Łyżka skarpówka, 3 [szt.] 5 000,00*)**) 3 750,00 zł
10. Łyżka wąska do koparki, 4 [szt.] 2 000,00*)**) 1 500,00 zł
11. Młot hydrauliczny do koparki, 1 [szt.] 7 000,00 **) 5 250,00 zł
12. Młot wyburzeniowy JCB Ręczny 1750W, SW15W5100319, walizka, 2 groty, 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00 zł
13. Młot udarowo-obrotowy SDS-MAX JCB 1200W, 16W2300175, walizka, 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00 zł
14. Młot udarowo-obrotowy Makita, TW 1000 walizka, 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00 zł
15. Kosa spalinowa progarden, 1 [szt.] 200,00 **) 150,00 zł
16. Młot udarowo-obrotowy JCB, 1200W walizka-nowy, 1 [szt.] 2 100,00 **) 1 575,00
17. Centrownik do rur, bez lewarków, 5 [szt.] 150,00*)**) 112,50 zł
18. Agregat spawalniczy MAGSTER 250, 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00 zł
19. Kompresor, 2 [szt.] 400,00*)**) 300,00 zł
20. Spawarka w osłonie argonu, TIG LINCOLN V270, 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00 zł
21. Młot Macalister 1500W 14,3 kg, 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00 zł
22. Niwelator laserowy Stanley AL24+statyw, 1 [szt.] 600,00 **) 450,00 zł
23. Niwelator laserowy Surfgeo E32, 1 [szt.] 500,00 **) 375,00 zł
24. Niwelator optyczny GEO Feuwel no 10, 1 [szt.] 400,00 **) 300,00 zł
25. Kombajn biurowy CANON IR C2880i F14700, 1 [szt.] 600,00 **) 450,00 zł
26. Zagęszczarka do gruntu DPU 6555 Wacker „z łopatą”, 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00 zł
27. Piła do betonu „TRUMAX” Model TMF20, 13A42U106/165/19, 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00 zł
28. Zagęszczarka TYP: 1D81S Seria: 0732611, HAT2, DIESEL, 1 [szt.] 600,00 **) 450,00 zł
29. Karcher 185BAR, 1993 r. 1.027.111.0, 1 [szt.] 400,00 **) 300,00 zł
30. Karcher 185BAR, uszkodzony, 1 [szt.] 100,00 **) 75,00 zł
31. Butla gazów technicznych Messer duża, 9 [szt.] 50,00*)**) 37,50 zł
32. Butla gazów technicznych Messer mała, 7 [szt.] 30,00*)**) 22,50 zł
33. Spawarka TIG 270 Tetrix, 1 [szt.] 500,00 **) 375,00 zł
34. Węże do gazów technicznych komplet, 2 [szt.] 300,00*)**) 225,00 zł
35. Wiertnica stojąca z osprzętem, 7 końcówek, 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00 zł
36. Wyciągarka Einhell SHL 1000, 1 [szt.] 200,00 **) 150,00 zł
37. Kosiarka spalinowa Makita, 1 [szt.] 100,00 **) 75,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

należy wskazać sygnaturę sprawy Km 250/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji
co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z art.871. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy
prawnemu (art. 8672 k.p.c.).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji komorniczej PDF