42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Druga licytacja komornicza sprzętu AGD

Sygnatura sprawy GKm 219/22

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
w sprawach Gkm 219/22; Gkm 224/22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2022 r., o godz. 10:00 w lokalu:

Dawny „DOMEX” Pawilon handlowy Ip. 93-208 Łódź, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 50

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości składających się z:

!!! UWAGA LICYTOWANE PRZEDMIOTY SĄ POWYSTAWOWE, NIEUŻYWANE !!!


| Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania |

 1. Chłodziarko-zamrażarka Whirlpool W5711EW, 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 650,00 PLN
  biała, powystawowa nieużywana.
 2. Chłodziarko-zamrażarka Amica FK2995-2FT, 1 [szt.] 1 500,00 PLN **) 750,00 PLN
  biała, powystawowa nieużywana.
 3. Chłodziarko-zamrażarka BEKO RCSA 300K30SN, 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 650,00 PLN
  inox, powystawowa nieużywana.
 4. Chłodziarko-zamrażarka Sharp, biała. SJBA051TXW1-EU, 1 [szt.] 1 450,00 PLN **) 725,00 PLN
  powystawowa, nieużywana.
 5. Chłodziarko-zamrażarka Gorenje RK6191EW4, 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 650,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 6. Chłodziarko-zamrażarka Gorenje RK 6191ES4, 1 [szt.] 1 400,00 PLN **) 700,00 PLN
  inox, powystawowa, nieużywana.
 7. Chłodziarko-zamrażarka BEKO RCSK310M20W 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 650,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 8. Chłodziarko-zamrażarka BEKO CNA295K30XPN 1 [szt.] 1 600,00 PLN **) 800,00 PLN
  inox, powystawowa, nieużywana.
 9. Chłodziarko-zamrażarka BEKO CSA270K20XP 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 650,00 PLN
  inox, powystawowa, nieużywana.
 10. Chłodziarko-zamrażarka Whirlpool, biała BLF5121W, 1 [szt.] 1 100,00 PLN **) 550,00 PLN
  powystawowa, nieużywana.
 11. Chłodziarko-zamrażarka Kernau KFRC 17153.1 IX 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 650,00 PLN
  inox, powystawowa, nieużywana.
 12. Chłodziarko-zamrażarka Kernau, inox, KFRC18151NFX, 1 [szt.] 1 500,00 PLN **) 750,00 PLN
  powystawowa, nieużywana.
 13. Chłodziarko-zamrażarka Kernau, KFRC 1815.1 NFW 1 [szt.] 1 400,00 PLN **) 700,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 14. Chłodziarko-zamrażarka Kernau KFRC 15153.1 NFW 1 [szt.] 1 100,00 PLN **) 550,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 15. Chłodziarko-zamrażarka Kernau, KFRC 15153 W, 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 650,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 16. Chłodziarko-zamrażarka BEKO RCSA 240M20W 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 600,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 17. Chłodziarko-zamrażarka Kernau KFRT14152.1W 1 [szt.] 1 000,00 PLN **) 500,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 18. Chłodziarko-zamrażarka Amica FK244.4X inox, 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 600,00 PLN
  powystawowa, nieużywana.
 19. Chłodziarko-zamrażarka BEKO RCSA225K21W 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 600,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 20. Chłodziarko-zamrażarka Amica FK 244.4 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 600,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 21. Chłodziarko-zamrażarka Amica FK 1815.4U 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 600,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 22. Chłodziarko-zamrażarka Kernau, KFRC 13153.1 LFW, 1 [szt.] 1 100,00 PLN **) 550,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 23. Pralka Amica TAW 6123 LSW 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 600,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 24. Pralka Ariston AQS 73F09EU 1 [szt.] 1 400,00 PLN **) 700,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 25. Pralka Indesit BWSA 71252WEU 1 [szt.] 1 300,00 PLN **) 650,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 26. Pralka Gorenje W1E60S3/PL 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 600,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 27. Pralka CANDY CS4 1262DE/1-S 1 [szt.] 1 100,00 PLN **) 550,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 28. Pralka Whirlpool FWSF61052WPL 1 [szt.] 1 200,00 PLN **) 600,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.
 29. Pralka BEKO WRE 7512XWWE 1 [szt.] 1 100,00 PLN **) 550,00 PLN
  biała, powystawowa, nieużywana.

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy GKm 219/22

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z art. 871 k.p.c. nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 k.p.c.).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor Komorniczy Sylwia Woźniak

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński