42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Alfa Romeo – licytacja komornicza w dniu 06-06-2019

Samochód osobowy Alfa Romeo SW 1,9 JTD Licytacja komornicza w dniu 06-06-2019 w Łodzi Sygnatura sprawy Km 1525/18   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2019 r., o godz. 09:00 Łódź ul. Łozowa 18 – zakład samochodowy odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja samochodu: Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania | 1. Alfa Romeo SW, 1.9 JTD 85,00 kW, EL895KA, ZAR93200001306493, ROK 2002. 1 [szt.] 5 700,00 **) 2 850,00 zł *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 1525/18 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji komorniczej co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji....

Koparka kryptowalut – licytacja komornicza

Urządzenie do kopania kryptowalut – licytacja w dniu 28-05-2019 Koparka kryptowalut Antminer D3 Sygnatura sprawy Km 1802/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2019 r., o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania 1. Urządzenie do kopania kryptowalut, ANTMINER D3, SUBMODEL, 1 [szt.] 400,00 **) 300,00 zł 1:19.3G, serial DGCC71DAGAAAB0177 2. Urządzenie do kopania kryptowalu, ANTMINER D3, SUBMODEL, 1 [szt.] 400,00 **) 300,00 zł 1:19.3G, serial DGCC71DAAAG4695 *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 1802/18 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i...

Opel Omega na części – licytacja komornicza samochodu

Opel Omega rocznik 1996 – na części Licytacja komornicza samochodu w dniu 03-06-2019 Sygnatura sprawy Km 403/17 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-06-2019 r., o godz. 10:00 w lokalu: 93-321 Łódź, ul. Powszechna 7 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania OPEL OMEGA, rok prod. 96, uszkodzony, brak OC, nr rej. EL5631S, na części, 1 [szt.] 1 200,00 **) 900,00 zł VIN W0L000021T1134788, kolor fioletowy. *) cena za sztukę Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 403/17 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego...

Dzieła sztuki, obrazy – druga licytacja komornicza

Druga licytacja komornicza Dzieła sztuki, obrazy Sygnatura sprawy Km 688/14 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2019 r., o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości składających się z: Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania 1. Obraz J. Kulka „Wiosna” Kwitnące jabłonie, ule i sadzawka, rama kol. złotego, 1 [szt.] 1 200,00 **) 600,00 zł 2. Obraz Jan Bukowski Zima, Wyjazd na polowanie, kopia, rama kol. złotego. 1 [szt.] 500,00 **) 250,00 zł *) cena za sztukę Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 688/14 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz...

Obwieszczenie o licytacji komorniczej – podnośnik kolumnowy Werther

Podnośnik kolumnowy – licytacja komornicza dnia 16-05-2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa Bartłomiej Górczyński   Sygnatura sprawy Km 1573/18 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019 r., o godz. 08:30 w lokalu: Łódź ul. Pomorska 351 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania 1. Podnośnik kolumnowy WERTHER 255, SN 59567, 2007 ROK, 2,5 Tony. 1 [szt.] 5 000,00 **) 3 750,00 zł *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 1573/18 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo...

VW Amarok z licytacji komorniczej

Licytacja komornicza samochodu VW Amarok w dniu 30-04-2019 Licytacja sprzętu AGD – Thermomix Vorwerk   Sygnatura sprawy Km 1267/17 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2019 r., o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania 1. Samochód terenowy VW Amarok Pick up, Diesel 2.0, niezabudowany, 1 [szt.] 55 000,00 **) 41 250,00 zł Nr rej. EL 966SG, Rok prod. 2013, kolor srebny, Przebieg ok. 120 000 km, 2. Thermomix Vorwerk, kolor biały 1 [szt.] 3 000,00 *) 2 250,00 zł *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 należy wskazać sygnaturę sprawy Km 1267/17 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice...

Zegarki IWC Schafhausen (repliki), iPhone 6S – druga licytacja

Zegarki IWC, iPhone 6 – druga licytacja w dniu 23-04-2019 w Łodzi Zegarki IWC Schafhausen – repliki 2 szt ; iPhone 6S   Sygnatura sprawy Km 1316/16   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2019 r., o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości składających się z: Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania 1. Replika zegarka IWC mech. kwarcowy, ELEMEX JAPAN, IWC 1868, 1 [szt.] 150,00 *) 75,00 zł częściowo pokryty rdzą, koperta wytarta, ślady używania, pasek czarny, wyprodukowany w Chinach. 2. Replika zegarka IWC Schaffhausen Atomatic, zegarek mechaniczny, 1 [szt.] 400,00 *) 200,00 zł nakręcany, kalendarz, koperta stalowa, stan dobry, dekielek szkalny, skórzany pasek, koronka mosiężna, wytarta. 3. IPhone 6S Model A1688 + ładowarka FCC, ID: BCG-E2946A, Nr IC-579C-E2946A 1 [szt.] 1 000,00 *) 500,00 zł Zegarki IWC – widok z tyłu Repliki zegarków IWC Replika zegarka IWC – mechanizm kwarcowy Replika zegarka IWC Automatic *) cena za sztukę Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 1316/16 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny,...

Druga licytacja komornicza – Łódź dnia 19-04-2019

Licytacja komornicza sprzętu laboratoryjnego i mebli Łódź dnia 19-04-21 – Komornik Łódź Widzew   Sygnatura sprawy Km 1663/18   Obwieszczenie o licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2019 r., o godz. 10:30 w lokalu: 90-261 Łódź, ul. Jaracza 15 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości składających się z: Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania 1. Szafa stalowa 2 szt. drzwi zamykana, 1 [szt.] 300,00 **) 150,00 zł 2. Szafa 3-drzwiowa płyta meblowa, 1 [szt.] 200,00 **) 100,00 zł 3. Piecyk do rozklejania Regeni RG-202, 1 [szt.] 800,00 **) 400,00 zł 4. Zasilacz laboratoryjny HY 3003D VLA, 1 [szt.] 100,00 **) 50,00 zł 5. Lodówka BEKO, 1 komora, kolor biały. 1 [szt.] 250,00 **) 125,00 zł *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 1663/18 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód...

Samsung telewizor, telefon – licytacja komornicza

Samsung telewizor i telefon – licytacja komornicza Sygnatura sprawy Km 1174/16 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2019 r., o godz. 09:00 w lokalu: 91-070 Łódź ul. Legionów 69/8 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania 1. Telewizor Samsung 40 cali, kolor czarny, 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00 zł 2. Samsung S2, 4,7 cala, czarna obudowa, 8,0 MPx, IML. 74K. XXL.PQ. 1 [szt.] 200,00 **) 150,00 zł *) cena za sztukę Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 1174/16 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu...

Aukcja komornicza sprzętu RTV-AGD dnia 24-04-2019

Aukcja komornica w dniu 24-04-2019 Konstantynów Łódzki Sprzęt RTV AGD: pralka, lodówka, telewizor, Playstation, głośniki Sygnatura sprawy: Km 1435/17 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 r., o godz. 09:00 w lokalu: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bażancia 6 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania 1. Pralka AEG Electrolux, pionowy bęben, wsad z góry, LAVAMAT 48540, 1 [szt.] 400,00 **) 300,00 zł 2. Lodówka Samsung model RS 21FSW, 1 [szt.] 700,00 **) 525,00 zł 3. Konsola Playstation 3 Sony, CECHG04 3-275-774-01, jeden pad, 1 [szt.] 300,00 **) 225,00 zł 4. Głośnik stojący Vardus VR-300, 2 [szt.] 100,00*)**) 75,00 zł 5. Telewizor Samsung UE 55ES6900S. 1 [szt.] 400,00 **) 300,00 zł *) cena za sztukę Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 1435/17 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc)....