42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja wyposażenia baru mlecznego

Wyposażenie kuchni i sali baru mlecznego wystawione na licytację

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Łódź Widzew

 

Sygnatura sprawy BG Km 1662/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2018 r. o godz. 10:00 w lokalu:

91-370 Łódź, ul. Struga 7 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Lodówka 2 komory, kwasówka chiller 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00
2. Regał z kwasówki 1m x 1,8m 2 [szt.] 150,00*)**) 112,50
3. Maszynka do mielenia MG-1255 1 [szt.] 400,00 **) 300,00
4. Lodówka stal kwasówka 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
5. Stół z kwasówki 30cm szer. 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
6. Stół z kwasówki 50cm szer. 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
7. Stół z kwasówki 1,5m szer. 1 [szt.] 350,00 **) 262,50
8. BEMAR 2 [szt.] 200,00*)**) 150,00
9. Stół roboczy z kwasówki + kontener z kwasówki 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
10. Stół roboczy z kwasówki, okrągłe nogi 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
11. Zlew stojący na 4 nogach z kwasówki 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
12. Patelnia elektryczna z kwasówki 1 [szt.] 150,00 **) 112,50
13. Stół z kwasówki, drzwi przesuwane 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
14. Wózek na kółkach z kwasówki 1 [szt.] 200,00 **) 150,00
15. Głośnik na statywie MACKIE SRM 350 2 [szt.] 800,00*)**) 600,00
16. Głośnik niskotonowy MACKIE Aktywny 1 [szt.] 400,00 **) 300,00
17. Stolik 4-osobowy , białe nogi, blat sosna 5 [szt.] 80,00*)**) 60,00
18. Stolik 2-osobowy, białe nogi, blat sosna 3 [szt.] 50,00*)**) 37,50
19. Krzesło kol. biały + poduszka 26 [szt.] 20,00*)**) 15,00
20. Krzesło barowe kol. biały 3 [szt.] 40,00*)**) 30,00
21. Wózek do tac, pojemników na kółkach z kwasówki 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
22. Zlew głęboki 2 komory 1 [szt.] 250,00 **) 187,50

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

Należy wskazać sygnaturę sprawy BG Km 1662/17 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji PDF