42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja w Łodzi – sklep odzieżowy w Zgierzu

Licytacja komornicza w Łodzi

Sprzęt RTV: kolumny, drukarka, radio, wzmacniacz i inne w niskich cenach

Sygnatura sprawy BG Km 140/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2018 r., o godz. 10:00 w lokalu:

95-100 Zgierz, ul. Kamienna 13 Sklep odzieżowy w Zgierzu

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Kolumna Mildton Power 70 W 2 [szt.] 100,00*)**) 75,00 zł
2. Waga elektroniczna TCS-100KG 1 [szt.] 100,00 **) 75,00 
3. Drukarka DCP/540 CN Brother 1 [szt.] 50,00 **) 37,50 
4. Diora Radio AS 502 1 [szt.] 150,00 **) 112,50 
5. Diora Wzmacniacz WS 502 1 [szt.] 150,00 **) 112,50 
6. Biurko jasny brąz (1-szufladka). 1 [szt.] 100,00 **) 75,00 
7. Manekin (8 szt. damskich, 6 szt. męskich) 14 [szt.] 100,00*)**) 75,00 

*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BGKm 140/14

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Licytacja komornicza – sprzęt rtv PDF