42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja VW Transporter pilarki Stihl i Makita

Licytacja komornicza obejmująca VW Transporter, pilarki Stihl i Makita, wiertarkę DeWalt

Sygnatura BG Km 915/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2017 r., o godz. 09:00pod adresem:

PARKING STRZEŻONY P.H.U. AUTO MRÓZ MIROSŁAW MRÓZ
ŁÓDŹ, UL. WRÓBLEWSKIEGO 3/5

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Samochód Ciężarowy Volkswagen Transporter 1 [szt.] 5 000,00 **) 3 750,00
Nr rej. EL 031 UX przebieg 359 000 km, 2004 r.,uszkodzone panewki/brak karty pojazdu, Kolor Biały/ślady korozji/wgniecenia,
Nr VIN WV1ZZZ7HZ4H100871
2. Pilarka STIHL 2009 r. Spalinowa MS 181/C 1 [szt.] 150,00 **) 112,50
3. Pilarka Elektryczna MAKITA VC 3501A 1 [szt.] 75,00 **) 56,25
4. Wiertarka DE WALT w walizce 1 [szt.] 75,00 **) 56,25

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 – wskazując sygnaturę sprawy BG Km 915/17

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor Komorniczy Ewelina Zarenkiewicz

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Licytacja samochodu – obwieszczenie w PDF