42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

licytacja sprzętu audio i video dnia 12-03-2018

Licytacja komornicza sprzętu muzycznego

TV, głośniki i odtwarzacze CD z licytacji sprzętu audio i video

 

Sygnatura sprawy BG Kmp 99/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2018 r., o godz. 14:30 w lokalu:

95-030 Rzgów, ul. Źródlana 7

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. TV Samsung 40D8000YS 1 [szt.] 500,00 **) 375,00
2. Kolumna Canton Jasny brąz 2 [szt.] 100,00*)**) 75,00
3. Głośnik Unitra Jasny brąz 2 [szt.] 100,00*)**) 75,00
4. Sony Odtwarzacz CD X202ES 1 [szt.] 150,00 **) 112,50
5. Sony Odtwarzacz CD X505ES 1 [szt.] 150,00 **) 112,50
6. Sony Odtwarzacz CD X303ES 1 [szt.] 150,00 **) 112,50
7. Sony Amplituner TA-F 550ES 1 [szt.] 200,00 **) 150,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BG Kmp 99/17

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji PDF