42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja samochodu Łódź dnia 10-07-2018 – Renault Megane kombi

Licytacja samochodu Łódź dnia 10-07-2018

Renault Megane 1,9 DCI GrandTour kombi

 

Sygnatura sprawy BG Kmp 32/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Bartłomiej Górczyński
Kancelaria Komornicza w Łodzi
90-361 Łódź ul.Piotrkowska 276
tel. 42 682 30 77 e-mail: lodz.gorczynski@komornik.pl
www.lodz-komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2018 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

RENAULT MEGANE 1.9 DCI GRANDTOUR, uszkodzony rozrząd silnika, 1 [szt.] 4 000,00 *) 3 000,00 zł
nr rej. EL974VN, VIN VF1KMRG0633329186, pojemność 1870, moc kW 88.

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BGKmp 32/15

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Licytacja samochodu PDF