42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Łodzi

Sygnatura sprawy Km 466/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO
WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Sygnatura akt II 1 Co 275/22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 11:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr D, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego celem zniesienia współwłasności poprzez sprzedaż w drodze licytacji publicznej, nieruchomości położonej:

Łódź, ul. Paderewskiego 26/206

Opis licytowanej nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 206 o powierzchni użytkowej 43,19m2 położony jest na II piętrze (trzeciej kondygnacji) wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 26 w Łodzi, w dzielnicy Łódź -Górna. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej. Lokal znajduje się w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Towarzystwa Lokator”. Powierzchnia lokalu wynosi 43,19m2, mieszkanie ma
położenie środkowe. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacja i przedpokoju. Mieszkanie jest
rozkładowe, posiada balkon oraz przydzieloną komórkę w piwnicy.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości znajdują w operacie szacunkowym, do wglądu w tutejszej kancelarii.

Suma oszacowania i cena wywołania

Suma oszacowania wynosi 258 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 172 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.14:00
do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Sylwia Woźniak

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

Przyjęcia interesantów: pn- pt: 8-16 (tylko wpłaty), przyjęcia interesantów wtorki 10-17
W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: Km 466/21.