42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja komornicza sprzętu biurowego w dniu 11-10-2018

Licytacja komornicza sprzętu biurowego w dniu 11-10-2018 w Łodzi

Komputery, laptopy, ładowarki, meble, urządzenia

 

Sygnatura sprawy BG Km 282/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2018 r. o godz. 10:00 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163 (budynek przychodni) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

 1. Laptop Compaq 610 SIN CNU 938 BP KD + zasilacz 1 [szt.] 200,00 **) 150,00
 2. Torba na laptopa Penta Gram kolor czarny 1 [szt.] 50,00 **) 37,50
 3. Laptop HP Pavilion Entertainment DV 6000 brak zasilacza 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
 4. Torba na laptopa SWISS kolor czarny 1 [szt.] 50,00 **) 37,50
 5. Urządzenie Wielofunkcyjne Lexmark x3530 1 [szt.] 60,00 **) 45,00
 6. Niszczarka OLYMPIA ECS 71CCD 1 [szt.] 120,00 **) 90,00
 7. Czajnik JKV 12 1,7L Tesco 1 [szt.] 30,00 **) 22,50
 8. Ekspres do kawy Nespresso C100 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
 9. Krzesło z obiciem „czarny brąz” 2 [szt.] 50,00*)**) 37,50
 10. Biurko Drewniane „wiśnia-brąz” 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
 11. Ładowarka Emos 1 [szt.] 30,00 **) 22,50
 12. Lornetka Canon 1901149 1 [szt.] 50,00 **) 37,50
 13. Grzejnik Olejowy Romix OFR41 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
 14. Krzesło Biurowe kolor czarny 1 [szt.] 60,00 **) 45,00
 15. Szafka jedne drzwiczki 1 [szt.] 50,00 **) 37,50
 16. Szafka Podwójne drzwiczki 1 [szt.] 60,00 **) 45,00
 17. Szafka na ubrania 180cm 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
 18. Witryna przeszklona 1 [szt.] 80,00 **) 60,00
 19. Szafa 2-szuflady Pod witryną 1 [szt.] 60,00 **) 45,00
 20. Szafka Pionowe drzwiczki 1 [szt.] 80,00 **) 60,00
 21. Szafka „nadstawiana” 1 [szt.] 50,00 **) 37,50
 22. Krzesło składane IKEA 2 [szt.] 30,00*)**) 22,50
 23. Papier Ksero LYRECO paczka 500szt. 4 [szt.] 10,00*)**) 7,50
 24. Papier OFIX Economy ( 500szt.) 80g/m2 1 [szt.] 10,00 **) 7,50

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

należy wskazać sygnaturę sprawy BGKm 282/18 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji komorniczej PDF