42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Zabudowane i niezabudowane działki wystawione na licytację

Sygnatura BG Km 397/16
nr KW LD1M/00119831/5 oraz LD1M/00292188/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-11-2017r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (licytacja działek zabudowanych i niezabudowanych) należącej do dłużnika: DOMAR INVEST Robert Gapys Spółka Komandytowa położonej: 92-735 Łódź, Pomorska 476, Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00119831/5 oraz LD1M/00292188/8


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Przedmiot licytacji stanowią zabudowane działki gruntu opisane w księdze wieczystej LD1M/00119831/5 wraz z przypadającym każdej z nich udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności działki oznaczonej jako LD1M/00292188/8 (działka 143/7) stanowiącej drogę dojazdową.

Budynki w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 184 m2, dwukondygnacyjne, w różnym stopniu zaawansowania robót.

Uzbrojenie: woda e. elektr., kanalizacja miejska c.o.

Ponadto przedmiot sprzedaży stanowią cztery działki niezabudowane z przypadającym każdej z nich udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności działki oznaczonej jako LD1M/00292188/8 stanowiącej drogę dojazdową.

 

Działki zabudowane wystawione na licytację

Poszczególne nieruchomości zostaną przedstawione do przetargu w następującej kolejności:

DZIAŁKA nr 1
adres: ul. Pomorska 476 P, numer działki: 143/10, powierzchnia: 438 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1013 w obrębie W-44, pow. zabudowy 137m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. – brak sufitów z płyt g.k. na poddaszu oraz w garażu. Szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 510.743,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 533.486,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 400.114,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 53.348,60 zł.

DZIAŁKA nr 2
adres: ul. Pomorska 476 O, numer działki: 143/11, powierzchnia: 436 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1014 w obrębie W-44, pow. zabudowy 136 m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8. Szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii. Brak możliwości wejścia do budynku. Brak danych czy wykonano sufity. Założono zakres prac jak w budynku na działce 143/10

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 510.743,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 533.486,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 400.114,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 53.348,60 zł.

DZIAŁKA nr 3
adres: ul. Pomorska 476 N, numer działki: 143/12, powierzchnia: 431 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1015 w obrębie W-44, pow. zabudowy 136m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8 szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii. Brak możliwości wejścia do budynku. Brak danych, czy wykonano sufity, lecz przyjęto, że stan zaawansowania robót, jak na działce 143/13.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 517.871,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 540.614,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 405.460,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 54.061,40 zł.

DZIAŁKA nr 4
adres: ul. Pomorska 476 M, numer działki: 143/13, powierzchnia: 428 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1016 w obrębie W-44, pow. zabudowy 137m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8 szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii. Sufity w budynku wykonane.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 517.871,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 540.614,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 405.460,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 54.061,40 zł.

DZIAŁKA nr 5
adres: ul. Pomorska 476 L, numer działki: 143/14, powierzchnia: 427 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1017 w obrębie W-44, pow. zabudowy 137m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8 szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii. Brak możliwości wejścia do budynku. Brak danych czy wykonano sufity. Przyjęto założenie, że stan zaawansowania robót jak na działce 143/15

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 510.743,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 533.486,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 400.114,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 53.348,60 zł.

DZIAŁKA nr 6
adres: ul. Pomorska 476 K, numer działki: 143/15, powierzchnia: 426 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1018 w obrębie W-44, pow. zabudowy 137m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. – Brak sufitów z płyt g.k. na poddaszu oraz w garażu. Szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 510.743,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 533.486,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 400.114,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 53.348,60 zł.

DZIAŁKA nr 7
adres: ul. Pomorska 476 J, numer działki: 143/16, powierzchnia: 424 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1039 w obrębie W-44, pow. zabudowy 137m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8 szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii. Sufity w garażu wykonane, na poddaszu sufity wykonane w 1/6, brak zbiornika na ścieki.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 510.743,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 533.486,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 400.114,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 53.348,60 zł.

DZIAŁKA nr 8
adres: ul. Pomorska 476 I, numer działki: 143/17, powierzchnia: 422 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1040 w obrębie W-44, pow. zabudowy 137m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8 szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie szacunkowym w aktach sprawy. Brak sufitów z płyt g.k. ma poddaszu i w garażu, brak posadzek, brak zbiornika na ścieki.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 502.751,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 525.494,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 394.120,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 52.549,40 zł.

DZIAŁKA nr 9
adres: ul. Pomorska 476 H, numer działki: 143/18, powierzchnia: 420 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1041 w obrębie W-44, pow. zabudowy 137m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8 szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii. Stan prac jak w budynku na działce 143/17

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 502.751,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 525.494,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 394.120,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 52.549,40 zł.

DZIAŁKA nr 10
adres: ul. Pomorska 476 G, numer działki: 143/19, powierzchnia: 417 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1042 w obrębie W-44, pow. zabudowy 137m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8 szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii. Stan prac jak na działce 143/17.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 502.751,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 525.494,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 394.120,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 52.549,40 zł.

DZIAŁKA nr 11
adres: ul. Pomorska 476 F, numer działki: 143/20, powierzchnia: 413 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1043 w obrębie W-44, pow. zabudowy 137m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8 szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii. Brak sufitów z pływy g.k. na poddaszu oraz w garażu, brak posadzek, brak tarasu, brak zbiornika na ścieki, nad częścią garażu brak pokrycia dachu.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 495.191,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 517.934,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 388.450,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 51.793,40 zł.

DZIAŁKA nr 12
adres: ul. Pomorska 476 E, numer działki: 143/21, powierzchnia: 409 m2, według kartoteki budynków UMŁ na działce posadowiono budynek nr 1044 w obrębie W-44, pow. zabudowy 137m2, pow. użytkowa 184m2 rok budowy 2015 r. wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8 szczegółowy opis stanu technicznego budynku do wglądu w operacie znajdującym się w kancelarii. Stan prac jak na działce 143/20. Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 495.191,00 zł. ( w tym 8% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 517.934,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 388.450,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 51.793,40 zł.

 

Działki niezabudowane wystawione na licytację

Działka nr 13
adres: ul. Pomorska 476 D, numer działki 143/22 powierzchnia 405m2, wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8. Działka niezabudowana.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 59.667,00 zł. ( w tym 23% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 82,410 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 61.807,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 8.241,00 zł.

Działka nr 14
adres: ul: Pomorska 476 C, numer działki 143/23 powierzchnia 401m2, wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8. Działka niezabudowana.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 58.437,00 zł. ( w tym 23% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 81,180 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 60.885,00 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 8.118,00 zł.

Działka nr 15
adres: ul. Pomorska 476 B, numer działki 143/24 powierzchnia 397m2, wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8. Działka niezabudowana.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 57.207,00 zł. ( w tym 23% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 79,950,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 59.962,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 7.995,00 zł.

Działka nr 16
adres: ul. Pomorska 476 A, numer działki 143/25 powierzchnia 396m2, wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności drogi opisanej w KW LD1M/00292188/8. Działka niezabudowana.

Na cenę oszacowania składają się: wartość działki – 57.207,00 zł. ( w tym 23% VAT) + udział wynoszący 1/18 w prawie własności działki 143/7 – 22.743,00 zł. (w tym 23% VAT)

W sumie cena oszacowania wynosi 79,950,00 zł. brutto. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jest 59.962,50 zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 7.995,00 zł.

Kto nie może uczestniczyć w licytacji?

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Kiedy można oglądać nieruchomości wystawione na sprzedaż?

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.14:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Asesor Komorniczy Ewelina Zarenkiewicz

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy  Bartłomiej Górczyński

 

Licytacje nieruchomości PDF