42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Komornik Łódź Widzew – Obwieszczenie o licytacji w dniu 17-12-2018

Licytacja komornicza Zduńska Wola

Przedmiotem licytacji jest rower, wiosło treningowe i opony Nokian

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Bartłomiej Górczyński Kancelaria Komornicza w Łodzi

90-361 Łódź ul.Piotrkowska 276

tel. 42 682 30 77 e-mail: lodz.gorczynski@komornik.plwww.lodz-komornik.pl

Sygnatura sprawy BG Km 673/18 

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2018 r. o godz. 10:00 w lokalu:

98-220 Zduńska Wola, ul. Graniczna 16 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Rower damski VERA (ok. 5 lat) 1 [szt.] 400,00zł 300,00 zł
2. Wiosło treningowe stacjonarne Reebok 1 [szt.] 400,00zł 300,00 zł
3. Zestaw 4 opon Nokian Line SUV 215/65 R16 1 [szt.] 1 000,00zł *) 750,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, na konto komornika :

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BG Km 673/18, lub osobiście w kancelarii

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji PDF