42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Ciężarówki z licytacji komorniczej

Ciężarówki DAF z licytacji w dniu 15-03-2018 w Łodzi

Dodatkowo naczepy ciężarowe z licytacji

BG Km 994/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2018 r. o godz. 12:00 w lokalu:

08-130 Kotuń, Marysin 7 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Samochód Ciężarowy DAF XF 105 nr rej. WS70826, VIN XLRTE47MS6E744491 1 [szt.] 45 000,00 **) 22 500,00
TYP FTXF 105.460, Rok prod. 2006, Kolor Niebieski, Zastaw nr poz. 2417253
2. Samochód Ciężarowy DAF nr rej. WS72311, VIN XLRTE47MS0E766916 1 [szt.] 50 000,00 **) 25 000,00
TYP FT XF105.460T, Rok prod. 2007, Kolor biały, Zastaw nr poz. 2418154
3. Naczepa ciężarowa KOEGEL S24-1 nr rej. WS96501, VIN WK0S0002400187557 1 [szt.] 40 000,00 **) 20 000,00
ROK PROD. 2015, Kolor biały
4. Naczepa ciężarowa SCHMITZ CARGOBULL AG SCS 24/L-13.62 M B 1 [szt.] 18 000,00 **) 9 000,00
Nr VIN WSM00000003022514, Nr rej. WS97320, Kolor Szary, Rok prod. 2006

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

należy wskazać sygnaturę sprawy BGKm 994/17 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

Przyjęcia interesantów: pn- pt: 8-16 ( tylko wpłaty ), przyjęcia interesantów wtorki 10-17
W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: BG Km 994/17

 

Ciężarówki – licytacja komornicza PDF