42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja komornicza nieruchomości BG Km 46/16 dnia 16-03-2017

BG Km 46/16 Łódź, dnia 09-02-2017 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1M/00087843/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2017r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Maria Rzyska i Sławomir Rzyski Przedmiotem licytacji jest działka o powierzchni 763 m2 wraz z budynkiem jednokondygnacyjnym z początku XX wieku o pow. użytkowej 55,64 m2., budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 126,34 m2 zaopatrzonym w instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną oraz c.o. o charakterze lokalnym oraz budynku gospodarczego kotłowni/komórki o pow. użytkowej 49,27 m2 położonej: 92-229 Łódź, Edwarda 17, Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LD1M/00087843/8] Suma oszacowania wynosi 437 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 327 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby...