42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja działek w Łodzi ul. Pomorska 476

Zabudowane i niezabudowane działki wystawione na licytację Sygnatura BG Km 397/16 nr KW LD1M/00119831/5 oraz LD1M/00292188/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-11-2017r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (licytacja działek zabudowanych i niezabudowanych) należącej do dłużnika: DOMAR INVEST Robert Gapys Spółka Komandytowa położonej: 92-735 Łódź, Pomorska 476, Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00119831/5 oraz LD1M/00292188/8 Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg Przedmiot licytacji stanowią zabudowane działki gruntu opisane w księdze wieczystej LD1M/00119831/5 wraz z przypadającym każdej z nich udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności działki oznaczonej jako LD1M/00292188/8 (działka 143/7) stanowiącej drogę dojazdową. Budynki w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 184 m2, dwukondygnacyjne, w różnym stopniu zaawansowania robót. Uzbrojenie: woda e. elektr., kanalizacja miejska c.o. Ponadto przedmiot sprzedaży stanowią cztery działki niezabudowane z przypadającym każdej z nich udziałem wynoszącym 1/18 w prawie własności działki oznaczonej jako LD1M/00292188/8 stanowiącej drogę dojazdową.   Działki zabudowane wystawione na licytację Poszczególne nieruchomości zostaną przedstawione do przetargu w następującej kolejności: Licytacja działek ul. Pomorska 476 Łódź Licytowane działki mają powierzchnie 430-450...

Licytacja mieszkania w dniu 09-05-2017 ul. Przędzalniana Łódź

BG Km 978/15 Łódź, dnia 29-03-2017 Licytacja mieszkania o pow. 51,77 m2 ul. Przędzalniana w Łodzi OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1M/00211534/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-05-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja mieszkania należącego do dłużnika: Tomasz Królikowski położonego: 93-286 Łódź, Przędzalniana 149/155/62, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LD1M/00211534/8] Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach SM „Zarzew”. Lokal o powierzchni użytkowej 51,77 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. Do budynku doprowadzono następujące media: wod-kan, c.o.- lokalne gazowe, elektryczna, telefoniczna. Suma oszacowania wynosi 188 000,00zł (w tym 23 % VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 000,00zł. (w tym 23 % VAT) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 800,00zł (w tym 23% VAT). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,...

Licytacja komornicza lokalu mieszkalnego BG Km 989/15 dnia 23-03-2017

BG Km 989/15 Łódź, dnia 02-01-2017 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1M/00144184/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2017r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Agnieszka Koziarska położonego: 93-256 Łódź, Zapolskiej 70A/24, Łódź Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,14 m2 składający się z 3 pokojów, korytarza, kuchni oraz łazienki połączonej z ubikacją. Lokal znajduje się na II piętrze i posiada dostęp do wszystkich mediów miejskich dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LD1M/00144184/8] Suma oszacowania wynosi 174.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie...

Licytacja komornicza nieruchomości BG Km 46/16 dnia 16-03-2017

BG Km 46/16 Łódź, dnia 09-02-2017 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1M/00087843/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2017r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Maria Rzyska i Sławomir Rzyski Przedmiotem licytacji jest działka o powierzchni 763 m2 wraz z budynkiem jednokondygnacyjnym z początku XX wieku o pow. użytkowej 55,64 m2., budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 126,34 m2 zaopatrzonym w instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną oraz c.o. o charakterze lokalnym oraz budynku gospodarczego kotłowni/komórki o pow. użytkowej 49,27 m2 położonej: 92-229 Łódź, Edwarda 17, Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LD1M/00087843/8] Suma oszacowania wynosi 437 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 327 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby...